Kostnader ved kjøp av eiendom i Spania

Når du skal kjøpe din drømmebolig i Spania må du huske på at det tilkommer skatter og avgifter i tillegg til selve kjøpesummen. En god tommelfinger regel er å legge til ca. 11-14% av salgsummen på sluttbudsjettet for å dekke kjøpskostnadene.

Hvilke kostnader er det snakk om?

Omkostninger nye boliger.
Ved kjøp av ny bolig påløper følgende kostnader:

– Mva (i Spania kjent som IVA) på ny bolig som i dag er 10% (vær oppmerksom på regionen Murcia, her er IVA for tiden 8%).

– Stamp Duty 1%

– Tinglysning og registreringskostnad som fastsettes etter en skala avhengig av hvor dyr boligen er (ca.0,5-1% av kjøpsprisen)

– Advokatkostnader ca 1%

Omkostninger bruktbolig.
Ved kjøp av bruktbolig påløper følgende kostnader:

– Transfer skatt (ITP) som i dag er ca. 8%
– Tinglysning og registreringskostnad som fastsettes etter en skala avhengig av hvor dyr boligen er. (Ca 0,5-1% av kjøpsprisen)
– Advokatkostnad ca 1%

Kjøpsprosessen:
Når du har bestemt seg for en bolig, må det innbetales et depositum som reserverer boligen slik at denne ikke blir solgt til andre. Dette skyldes at i Spania er det som regel flere eiendomsmeglere som markedsfører samme bolig. Normalt er depositumet på €3000.

I løpet av de neste 14 dagene blir kontrakten klargjort med alle detaljene rundt kjøpet. Ved signering er det vanlig å innbetale fra 10-35% av kjøpsprisen, avhengig av om det er brukt eller ny bolig.

Løpende kostnader på din Spania bolig:
Kostnadene ved å eie en bolig i Spania vil variere avhengig av bruk, størrelse på bolig, fasiliteter tilknyttet boligen og f. eks valg av forsikringsdekning og TV- og internettleverandør.

For en «normal» leilighet eller bolig, bør man regne med at månedlige driftskostnader vil være omkring 500 – 1500 kroner.

Skatt:
Kommunal eiendomsskatt: Betalingsperioden avhenger av hvilken kommune man er bosatt i, og normalt betales skatten en gang per år i perioden august-september. Boligskatten varierer i størrelse alt etter hvilken kommune man er bosatt i, fra 0,4 – 1 % av verdien på skjøtet.

Inntektsskatt for ikke-resident (eiendomseiere som ikke er bosatt i Spania): Denne skatten har egentlig ikke noe med inntekt å gjøre, men er en skatt som alle ikke-residente boligeiere må betale hvert år. Skatten beregnes ut av 1-2 % av boligens takserte verdi, og av dette beløpet blir man beskattet med 19,5 % .

Forsikring:
Avhengig av type bolig og størrelse, vil forsikring av din bolig ligge på mellom €200 og €400 pr. år.

 

Har du spørsmål i forhold til dette kan du sende en e-post til: info@ipmspain.nl.

Ønsker du å vite mer om våre visningsreiser, kan du sende en e-post til: trip@ipmspain.com

Europe