No Comments

Foreningene CEPI & GIPE

Foreningene CEPI & GIPE:

CEPI ble etablert i Brussel i 1990 som en internasjonal ideell organisasjon. Medlemmene er nasjonale foreninger basert i Europa som representerer eiendomsmeglere og eiendomsforvaltere. Foreningens oppdrag er å støtte europeiske og grenseoverskridende eiendomsmeglingstransaksjoner ved å utvikle arbeidet og aktiviteten til eiendomsmeglere med interessene til forbrukeren i tankene.

Foreningen har som formål å øke standarden innen eiendomsprofesjon, og fremme at eiendomsmegling og eiendomsadministrasjon utføres av kvalifiserte fagfolk med høy etisk standard.

Da EU og dets regler og forskrifter vil fortsette å påvirke eiendomsmarkedet, har CEPI også til hensikt å bruke sin styrke til å hjelpe de politiske beslutningstakere å fremme sine synspunkter ovenfor EU. Samt å ta opp og finne praktiske løsninger på deres bekymringer ovenfor gjennomføringen av EUs politikk og lovgivning.
CEPI har også et antall partnerskap med andre europeiske og internasjonale foreninger for å utveksle informasjon, synspunkter, erfaring og kompetanse. I noen tilfeller kan disse partnerskapene føre til felles prosjekter.

I tillegg samler CEPI beslutningstakere, som representerer fagfolk innenfor prioriterte målgrupper. Dette gjør det mulig for de ulike aktørene i nettverket å bli involvert, og representerer den verdiskapningen deltakerne finner i CEPI. Det tette samarbeidet blir stadig viktigere som svar på utfordringene og mulighetene som er innført som et resultat av globalisering, ny teknologi og de forandrede kravene som stilles til eiendomsmeglere. Det er med denne bakgrunnen CEPI jobber for å tilby eiendomsmeglere en trygg fremtid. CEPI arbeider for å bedre det europeiske eiendomsmarkedet i alle sine forskjellige aspekter.
Professional Association of Real Estate Managers in Promotions Buildings (GIPE) er en sammenslutning av de mest kvalifiserte fagfolk på det spanske eiendomsmarkedet, med kontorer rundt hele Spania. GIPE-medlemmer tilbys teknisk og kommersielle råd innenfor kjøp og salg av eiendom.

Europe